ENTREPRENEURSHIP & CONSTRUCTION

hook_edited.png

בניית בסיס אחזקה לרכבים כבדים הכולל מבני מגורים, הדרכה, מפקדה,משרדים ומחסנים.

האנגר לטיפולים ברכבים בשטח של 5000 מ"ר. מוסך לטיפול ברכבים נגררים, משטחי בדיקה, מכון רישוי ותחנת דלק על כלל מרכיביה.

פיתוח שטח וגינון לכל שטח הבסיס.

בניית חמישה בניינים המשמשים להכשרה, גיוס, מגורים וחדר אוכל.

הבניינים בשטחים הכוללים כ 4000 מ"ר.

פיתוח שטח וגינון לכל שטח הבסיס.

הקמת בית ספר לקורס מפקדי גדודים ומפקדי פלוגות. 

3500 מ"ר של שיעורי הדרכה המחוברים בתקשורת ובמדיה לטובת למידה משותפת. בניין מגורים לחניכים ולאולם. 

מבנה מעצר בשטח של 1000 מ"ר הכולל תאים, משרדים וחדרי חקירות.

5, Havazelet Hahof St., Yavne 8122453, Israel  | info@shtang.co.il | Tel:+972-8-9333305 | Fax:972-8-9333307