5, Havazelet Hahof St., Yavne 8122453, Israel  | info@shtang.co.il | Tel:+972-8-9333305 | Fax:972-8-9333307

לחץ

לחץ

לחץ

לחץ

מעינות השרון

4,500 מ"ק ליום

הקמת תחנת שאיבה עבור תאגיד המים מעיינות השרון.
במסגרת הפרויקט תוקם תחנת שאיבה , יותקן מתקן לניטרול ריחות.
העבודות כוללות בין היתר עבודות עפר ואיטום, הנדסה אזרחית מורכבת, בניית מבנים, אספקת והתקנת צנרת וציוד אלקטרומכאני, אספקה והתקנת מכשור ומערכת פיקוד ובקרה.

SINCE 1935