5, Havazelet Hahof St., Yavne 8122453, Israel  | info@shtang.co.il | Tel:+972-8-9333305 | Fax:972-8-9333307

לחץ

לחץ

לחץ

לחץ

מעינות השרון

4,500 מ"ק ליום

הקמת תחנת שאיבה עבור תאגיד המים מי אשקלון.
במסגרת הפרויקט תוקם תחנת שאיבה לשכונת ברנע, יותקן מתקן לניטרול ריחות, ויוקם מצפור  ייחודי לטובת תושבי השכונה.
העבודות כוללות בין היתר עבודות עפר ואיטום, הנדסה אזרחית מורכבת, בניית מבנים, אספקת והתקנת צנרת וציוד אלקטרומכאני, אספקה והתקנת מכשור ומערכת פיקוד ובקרה.

SINCE 1935