לחץ

לחץ

לחץ

לחץ

שוקת

4,500 מ"ק ליום

פרויקט הרחבה ושדרוג של מט"ש שוקת לטיפול ברמה שלישונית עבור מועצה מקומית חורה.
במסגרת הפרויקט שדרוג מערך שלישוני למערך סינון חול גרויטציוני, הוספת מתקן  טיפול קדם, הקמת מבנה שיקוע ראשוני, הקמת סלקטור חדש, הקמת מבנה סחיטת בוצה, שדרוג המערך הביולוגי לרבות הציוד והקמת בריכת ויסות וחרום, על מנת להגדיל את תפוקת המט"ש. 
העבודות כוללות בין היתר עבודות עפר ואיטום, הנדסה אזרחית, בנייה ושיפוץ מבנים, אספקת והתקנת צנרת וציוד אלקטרומכאני, אספקה והתקנת מכשור ומערכת פיקוד ובקרה וכן הרצה של המט"ש המשודרג והמורחב.

מט"ש שוקת עולה שלב! הזרמת שפכים לראקטור לאחר החלפת דיפיוזרים

SINCE 1935

5, Havazelet Hahof St., Yavne 8122453, Israel  | info@shtang.co.il | Tel:+972-8-9333305 | Fax:972-8-9333307