לחץ

לחץ

לחץ

לחץ

 עירון

4,500 מ"ק ליום

פרויקט הרחבה ושדרוג של מט"ש עירון לטיפול ברמה שלישונית עבור החברה הכלכלית מנשה.
במסגרת הפרויקט הקמת מערך שלישוני ממברנלי, הקמת מבנה טיפול קדם, הקמת טיפול עדין, הקמת תא מגע ושדרוג מבנים קיימים על מנת להגדיל את תפוקת המט"ש ולשפר את איכות הקולחים.
העבודות כוללות בין היתר עבודות עפר ואיטום, הנדסה אזרחית בנייה ושיפוץ מבנים, אספקת והתקנת צנרת וציוד אלקטרומכאני, אספקה והתקנת מכשור ומערכת פיקוד ובקרה וכן הרצה של המט"ש המשודרג והמורחב.

SINCE 1935

5, Havazelet Hahof St., Yavne 8122453, Israel  | info@shtang.co.il | Tel:+972-8-9333305 | Fax:972-8-9333307