5, Havazelet Hahof St., Yavne 8122453, Israel  | info@shtang.co.il | Tel:+972-8-9333305 | Fax:972-8-9333307

לחץ

לחץ

לחץ

לחץ

פיתוח שצ"פ אחיסמך עבור חברת לנדקו בע"מ.
הפרויקט כולל פיתוח תשתיות המתחם, הנחת צנרת, פיתוח סביבתי במרקם עירוני, הקמת מתקני משחק וגינון, הקמת גשר להולכי רגל, הקמת קיר אקוסטי.
העבודות כוללות תאום תשתיות, עבודות עפר, הנדסה אזרחית ובניה, עבודות צנרת מורכבות, התקנת מתקני משחק וגינו, עבודות חשמל.

SINCE 1935