IMG-20171110-WA0000_edited
IMG-20171110-WA0000_edited

IMG-20171110-WA0006_edited
IMG-20171110-WA0006_edited

IMG-20171110-WA0008_edited
IMG-20171110-WA0008_edited

IMG-20171110-WA0000_edited
IMG-20171110-WA0000_edited

1/7

Ashdod Underwater Pipe jacking

מתקן ההתפלה באשדוד הוא מהגדולים בעולם ומתוכנן לספק 100 מיליון מטר קוב מים בשנה. לצורך הפעלתו נבנו 3 צינורות מהמתקן לתוך הים התיכון: 2 צינורות לשאיבת מי ים להתפלה וצינור שלישי להולכת התמלחת חזרה לים לאחר הטיפול.

שטאנג חפרה פירי דחיקה על קו החוף בעומק 12.5 מטרים ומשם דחקה שלושה צינורות בקוטר 2.5 מטרים כל אחד ובאורך 150 מטרים. העבודה נעשתה מתחת למי הים ודרשה חיזוקים מיוחדים על מנת לוודא שמכונת הדחיקה אינה נופלת למים.

העבודה כללה שימוש בצוללנים שבדקו שאין חסמים מתחת למים, ודרשה דיוק מירבי על מנת שלא לפגוע בצנרת גז שהונחה במקום וכן למנוע מהחול סביב הצנרת לנוע ולגרום לתזוזה של צינורות הגז הקיימים.