Click

Click

Click

Click

דלתון

3,600 m3/d (1 MGD) (1st stage)

7,200 m3/d (2 MGD) (2nd stage)

שטאנג הקימה מתקן מורכב לטיפול בשפכים בטכנולוגית CSBR. המתקן משלב טיפול שניוני ושלישוני עם בריכות חמצון קיימות ברמה ראשוניות, אך במקביל, עם הכנה לעקוף אותן במידת הצורך. ריכוזי ה- BOD הם כפולים מהנורמה בשל זרמי שפכים ממפעל גדול של עיבוד ביצים.

השלגים והקור בחורף הציבו אתגר לא פשוט אך מיכון כבד לפינו שלג וחימום עזרו להקפדה על לוחות הזמנים המקוריים. בנוסף, המפעל נמצא בסמוך לגבול לבנון, ונדרש למבני מגן מיוחדים, בהתאם לתקנות פיקוד העורף.

SINCE 1935

5, Havazelet Hahof St., Yavne 8122453, Israel  | info@shtang.co.il | Tel:+972-8-9333305 | Fax:972-8-9333307