שטאנג מבצעת פרויקטים בשיטות  BOT, BOO, DBOT, PPP ופרויקטים שונים בשיטות מימון יצירתיות וחדשניות. החל ממימון בהלוואות פשוטות של פרויקטי BOT בישראל, ועד למימון בינלאומי מורכב של מגה-פרוייקטים בעולם, באמצעות סובסידיות ממשלתיות, הלוואות בין-בנקאיות מורכבות וערבויות ממשלתיות, שטאנג יכולה לכל אתגר על מנת לפשט ולאפשר מימון זמין לפרויקטים של תשתית.


יכולות ה- BOT ויכולות PPP אחרות של החברה מאפשרות ללקוחות פרטיים וציבוריים לפתח פרויקטים שאינם מהווים מעמסה על התקציב השוטף, ולהשאיר את המימון, התכנון, ההקמה והתפעול לשטאנג.