שטאנג מבצעת פרויקטים בשיטות  BOT, BOO, DBOT, PPP ופרויקטים שונים בשיטות מימון יצירתיות וחדשניות. החל ממימון בהלוואות פשוטות של פרויקטי BOT בישראל, ועד למימון בינלאומי מורכב של מגה-פרוייקטים בעולם, באמצעות סובסידיות ממשלתיות, הלוואות בין-בנקאיות מורכבות וערבויות ממשלתיות, שטאנג יכולה לכל אתגר על מנת לפשט ולאפשר מימון זמין לפרויקטים של תשתית.


יכולות ה- BOT ויכולות PPP אחרות של החברה מאפשרות ללקוחות פרטיים וציבוריים לפתח פרויקטים שאינם מהווים מעמסה על התקציב השוטף, ולהשאיר את המימון, התכנון, ההקמה והתפעול לשטאנג.

5, Havazelet Hahof St., Yavne 8122453, Israel  | info@shtang.co.il | Tel:+972-8-9333305 | Fax:972-8-9333307