שטאנג חלוצה בייצור אנרגיה בת-קיימא. החברה בנתה את תחנת הכוח הגדולה ביותר במזרח התיכון על בסיס ביוגז מטיפול בבוצה סניטרית: מתקן לטיפול אנאירובי בבוצה המייצר חום וחשמל כאחד, שישמשו במפעל עצמו וימכרו לחברת החשמל.


שטאנג השתתפה בפרויקט ארצי של אגירה שאובה. השיטה מאחסנת אנרגיה בצורה של כוח כבידה פוטנציאלי של מים, הנשאבים ממאגר בגובה נמוך לגובה גבוה יותר. חשמל בעלות נמוכה משמש להפעלת משאבות בשעות השפל. בתקופות של ביקוש חשמלי גבוה, המים המאוחסנים משוחררים ומסובברים טורבינות כדי לייצר חשמל שנמכר במחיר שיא.