top of page

Shtang לוקח על עצמו אחריות על כל ההיבטים של פרויקטי תשתית, לרבות תכנון, עיצוב והנדסה. המהנדסים שלנו מנוסים בהתאמת הפתרון הראוי ביותר לתקני האיכות הנדרשים, לפוטנציאל להחזר עלויות, ליעילות התפעול והתחזוקה ולתקציבי הלקוחות שלנו. המהנדסים של Shtang מצטרפים לעשרות שנים של ניסיון במערכות קונבנציונליות ולשיטות העבודה המומלצות של התעשייה עם חיפוש בלתי פוסק אחר פתרונות חדישים וחתירה מתמשכת ליעילות הולכת וגוברת, תכננו המהנדסים של Shtang כמה ממפעלי טיהור שפכים היעילים ביותר בארץ. מאז שאנו מבצעים גם פרויקטי Design-Build, פרויקטי DBOT ואחרים, המעצבים שלנו שולטים בהישג של מתן מענה לצרכי בעל הפרויקט תוך הבטחת ה-O&M החסכונית ביותר עבור המפעיל. יצירת האיזון העדין הזה אפשרה לשטאנג להישאר הקבלן המבוקש ביותר בעסק.

הנדסה ועיצוב

bottom of page