top of page

שטנג לוקחת על עצמה הקמת תחנות שאיבה בכל הרמות, החל מניהול פרויקטים, תכנון, הנדסה, התקנה, הפעלה ותחזוקה. ​תחנות הרמה ושאיבה לטיפול בביוב ובשפכים מאזורים מתחת למפלס הביוב חייבות להיות חזקות ורב-תכליות כדי להבטיח פעולה אמינה וללא תקלות. ניתן לספק תחנות שאיבה עם תא איסוף, צינורות פנימיים, שסתומים ובקרות מפלס. ​תחנות שאיבה במערכות מים ושפכים נחוצות כאשר מים נשאבים ישירות למערכת או כאשר יש להגביר את הלחץ כי אין הבדל מספיק במפלסי המים במערכות חלוקת זרימת הכבידה. החלק היקר ביותר הוא אספקת אנרגיה למשאבות, שהיא בדרך כלל חשמלית ולכן Shtang דואגת למשאבות ולמערכות שלמות מתוכננות ונבנות ברמת יעילות גבוהה ומתוחזקות כראוי. במהלך השנים שטנג התקינה אלפי משאבות למים, שפכים ובוץ.

תחנות שאיבה

bottom of page