top of page

Shtang מתחייבת ל-BOT, BOO, DBOT, PPP ופרויקטים שונים הממומנים בתוכניות חדשניות. החל ממימון פשוט של בנייה, תפעול, העברה של פרויקטים בישראל, ועד למימון בינלאומי של מגה-פרויקטים בחו"ל, תוך שימוש בסבסוד ממשלתי, הלוואות בין בנקאיות מורכבות וערבויות ריבוניות, שטנג יכול לעמוד בכל אתגר כדי לפשט ולהפוך את המימון לזמין. לפרויקטי תשתית. יכולות ה-BOT ושאר ה-PPP שלנו מאפשרות ללקוחות פרטיים וציבוריים לפתח פרויקטים שאינם מכבידים על התקציבים הנוכחיים שלהם, ומשאירים את המימון, התכנון, ההקמה והתפעול לשטאנג.

מימון

bottom of page