press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/6

דלתון, ישראל

3,600 m3/d (1 MGD) (1st stage)

7,200 m3/d (2 MGD) (2nd stage)

שטאנג הקים מפעל מורכב לטיהור שפכים מסוג CSBR ששילב מודולים משניים ושלישוניים חדשים עם בריכות טיפול ראשוניות קיימות, אך במקביל נערך לעקיפתם במידת הצורך. 

ריכוזי BOD הם פי שניים מהנורמה למלחמה סניטרית בגלל זרמים ממפעל גדול לנגזרת ביציות.

שלגים בחורף הפכו את העבודה למאתגרת, אך נעשה שימוש במכונות כבדות להסרת שלג ולחימום, ולוחות הזמנים המקוריים פעלו בקפדנות. יתר על כן, במפעל שנמצא בסמוך לגבול לבנון, נדרשו מבני מגן מיוחדים, בהתאם לתקנות פיקוד העורף.

XXXX.XX m³