אודיטוריום מחנה עמנואל
אודיטוריום מחנה עמנואל

מלונית קצינים מחנה עמנואל
מלונית קצינים מחנה עמנואל

בית הספר ומלונית לקורס קמפ-קמג מחנה עמנו
בית הספר ומלונית לקורס קמפ-קמג מחנה עמנו

אודיטוריום מחנה עמנואל
אודיטוריום מחנה עמנואל

1/3

XXXX.XX m³