רמון הירוקה - גן יבנה
רמון הירוקה - גן יבנה

ramon yavne.jpg
ramon yavne.jpg

רמון הירוקה - גן יבנה
רמון הירוקה - גן יבנה

רמון הירוקה - גן יבנה
רמון הירוקה - גן יבנה

1/9

GAN YAVNE, Israel

The Green Ramon project is underway, 20 ground-level housing units in Gan Yavne

XXXX.XX m³