מטש נילי נעלה (7).jpg
מטש נילי נעלה (7).jpg

נילי.jpg
נילי.jpg

מטש נילי נעלה (2).jpg
מטש נילי נעלה (2).jpg

מטש נילי נעלה (7).jpg
מטש נילי נעלה (7).jpg

1/8

4,500 m³/d

XXXX.XX m³