Click

Click

Click

Click

שטאנג היא החברה המובילה בישראל המבצעת פרויקטים מורכבים של דחיקת צנרת מים וביוב, וביצעה בהצלחה את הפרויקטים הגדולים ביותר בתחום לאורך השנים. החברה היא גם היחידה המבצעת פרויקטים באמצעות טכנולוגיות ייחודיות כגון שחזור קווי ביוב באמצעות פרו-צ'מנט.

דחיקה היא טכניקה להתקנת צינורות, ביבים וגשרונים תת קרקעיים. בוכנות הידראוליות רבות עוצמה משמשות לדחיפת צינורות שתוכננו במיוחד, דרך שרוול במקביל לחפירה המתרחשת בתוך השרוול. השיטה מספקת גמישות תכנונית מירבית להנחת צינורות אטומים למים, תוך כדי חפירת המנהרה. שיטה זו מאפשרת התקנת צינורות תת קרקעיים עם הפרעה מינימלית מעל פני השטח ומשמשת בעיקר לבניית קווי ביוב חדשים, אך גם עבור החלפה ושחזור של קווי ביוב, גז ומים, צינורות נפט, חשמל והתקנות קווי תקשורת ורכבות תחתיות.

SINCE 1935

5, Havazelet Hahof St., Yavne 8122453, Israel  | info@shtang.co.il | Tel:+972-8-9333305 | Fax:972-8-9333307